Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Ενημέρωση σχετικά με την Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ για την Παραπομπή των Π.Π.Υ Στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Π.Σ

Συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε σχετικά με την γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ σύμφωνα με την οποία δύναται
οι Π.Π.Υ να παραπεμφθούν στην Α.Υ.Ε.Π.Σ προκειμένου αυτή να αποφανθεί περί της ικανότητας
να εκτελούν τα καθήκοντα της Υπηρεσίας γραφείου, ώστε να διατηρηθούν στην ενέργεια και
να τεθούν σε κατάσταση Υπηρεσίας γραφείου.
Επίσης εάν κριθεί αρμοδίως ότι δεν έχουν την 
ικανότητα προς τούτο κρίνονται περί της θέσης τους σε κατάσταση μόνιμης (πολεμικής)
διαθεσιμότητας εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.