Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Απόψεις - Συμπεράσματα - θέματα προς συζήτηση και προτάσεις της Ανασυγκρότησης Πυροσβεστών εν όψη διεξαγωγής του 12ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π)


Αθήνα  24/01/2016  

ΠΡΟΣ :    1.  Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π                  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  1. ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

ΣΧΕΤΙΚΑ : Με το υπ. Αριθ. Πρωτ. 1155 στις 22/01/2016 Έγγραφο της Ομοσπονδίας με θέμα : Λήψη αποφάσεων για την διεξαγωγή του 12ου Τακτικού Συνεδρίου

Απόψεις  - Συμπεράσματα - θέματα προς συζήτηση και προτάσεις εν όψη διεξαγωγής του 12ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π)
Κύριε Πρόεδρε,
 ‘Έχοντας υπόψη  των όσων επικαλείστε  στις παραγράφους  δ) την αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων από το ανώτατο όργανο την Π.Ο.Π.Υ.Σ.Υ.Π.  για την καλύτερη δυνατή διαχείριση και διεκδίκηση σοβαρών εργασιακών μας ζητημάτων  ε) την κρισιμότητα της χρονικής στιγμής και τις ραγδαίες εξελίξεις στην οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας .
Βάσει των ως άνω γραφομένων σας  από τη μία αντιλαμβάνομαι την κρισιμότητα της κατάστασης που είναι γνωστή σε όλους , από την άλλη όμως δε συμμερίζομαι τον τρόπο που επιλέξατε να αντιμετωπίσει το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο  αυτή την κατάσταση όπως αναφέρεται στην παράγραφο γ) η αποστολή πρόσκλησης πρότασης , γνώμης , ψήφου είναι δυνατή και μέσω τηλεομοιοτυπίας  ή ηλεκτρονικού μηνύματος .
Αν θεωρείται ότι στην κατάσταση που έχει  περιέλθει ο κλάδος αντιμετωπίζεται με ασπιρίνες δηλαδή με την αποστολή  προτάσεων – θέσεων, τη σχεδίαση δράσεων και λήψη αποφάσεων μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή φαξ , τότε και εγώ μπορώ να προτείνω να κάνουμε ένα Συνέδριο και μια κινητοποίηση μέσω διαδικτύου .
Προφανώς ο χρόνος και ο τρόπος που έχετε επιλέξει να κινήσετε τις όποιες διαδικασίες περί Συνεδρίου 40 ημέρες μετά από τη συνήθη διεξαγωγή του , αποκαλύπτει των απώτερο σκοπό σας , που είναι η διαχείριση της κατάστασης που έχει ξεφύγει και αφορά τα εσωτερικά προβλήματα  της Ομοσπονδίας και τη ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση  και όχι την επίλυση των προβλημάτων που επικαλείστε .  
Έτσι απ ότι αντιλαμβάνομαι η συγκεκριμένη διαδικασία θα θεωρηθεί ως διοικητικό συμβούλιο, αντικαθιστώντας  την πραγματοποίηση του Δ.Σ. που ξέραμε στα γραφεία της Ομοσπονδίας παρουσία όλων των μελών του όπως θα έπρεπε , βάσει πάντα της κρισιμότητας της κατάστασης που αναφέρεται !!! 
Όσο για την πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου, μας έχετε ενημερώσει και σε προηγούμενο έγγραφο σας στις 21/01/2016 , δεν είναι εκεί το πρόβλημα  μπορείτε να το ορίσετε στης  28/02/2016 , έχετε την συγκατάθεση μου . 

Τώρα όσον αφορά τα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου έτους
2. Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου έτους
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 
4. Προϋπολογισμός επόμενου έτους 
5. Ενημέρωση Ταμείου Αλληλοβοήθειας 
Από την ανάγνωση αντιλαμβάνομαι  αλλά και όσοι γνωρίζουν , ότι υπάρχει αποφυγή αναφοράς σε χρονολογίες Απολογισμών  και  Προϋπολογισμού , και σαφώς οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι και τους αναφέρω παρακάτω :
α) Ο Οικονομικός  Απολογισμός του 2014 δεν κατατέθηκε ενιαίος , αλλά χωρίστηκε σε δύο σκέλη στο διάστημα (από 01/01/2014 έως και 18/01/2014 πρώην διοίκηση) και (από  19/01/2014 έως 31/12/2014 νέα διοίκηση) κάτι που δεν ισχύει .
β)  Ο Οικονομικός Απολογισμός του 2014  είναι σε εκκρεμότητα. Είναι διοικητική πράξη η οποία δεν έχει περάσει από το Συνέδριο .
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή δεν υφίσταται  γιατί υπάρχουν 2 παραιτήσεις 
δ) Οπότε Έκθεση ελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικού Έτος 2014 δεν υπάρχει 
ε)  Δεν έγινε καμία απολύτως ενέργεια για την ψήφισή του  εδώ και ένα χρόνο , δεν υπάρχει καμία ενημέρωση πλην αυτής με το υπ. Αριθ. Πρωτ. 697 έγγραφό σας στις 12/02/2015 με Θέμα: «Ενημέρωση Μελών -Αποκατάσταση Της Αλήθειας» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014*  όπου μας ενημερώνεται στην ουσία για την εκκρεμότητα του, εσείς οι ίδιοι .

Οπότε τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα :

α)  Θα προχωρήσετε παρακάτω χωρίς να αντικαταστήσετε τα παραιτηθέντα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής ;
β)  Θα προχωρήσετε παρακάτω με την ψήφιση Οικονομικού Απολογισμού  του 2015 και του Προϋπολογισμού του 2016 ,  παρακάμπτοντας τον εκκρεμή Οικονομικό Απολογισμό του 2014 ; 
γ)  Ποια ελεγκτική επιτροπή θα κάνει έλεγχο στον  Οικονομικό  Απολογισμό   του 2015; Αυτή που δεν υπάρχει ;
δ)  Θα ενημερώσετε τους συνέδρους ώστε  να έχουν  εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει στην Ομοσπονδία και πως διαχειριστήκατε αυτή την κατάσταση ως διοίκηση εδώ και ένα χρόνο ;

Η χρήση  ηλεκτρονικών μέσων είναι ένας πολύ καλός τρόπος να ξεπεράσετε τα προβλήματα που δημιουργήσατε  , αποπροσανατολίζοντας, αποφεύγοντας   αντιδράσεις  και κρύβοντας όλα όσα σας  εκθέτουν,  προχωρώντας παρακάτω σαν να μην συμβαίνει τίποτα με μόνο σκοπό να συνεχίζεται να διαπραγματεύεστε για εμάς χωρίς  εμάς, ως η μόνη συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου . 

Πάμε τώρα στο Β. ΜΕΡΟΣ των εργασιών του Συνεδρίου:

Πάνω σε ποια εργασιακά θέματα θα μας ενημερώσετε , θα τοποθετηθούμε , θα απαντήσετε , και θα ληφθούν αποφάσεις σε αυτά που αναφέρετε παρακάτω έτσι γενικά και αόριστα όπως πάντα, μήπως θα μπορούσατε να γίνεται ποιο συγκεκριμένοι ;

Β. ΜΕΡΟΣ 
1. Ενημέρωση επί των εργασιακών μας θεμάτων
2. Τοποθετήσεις Συνέδρων 
3. Απαντήσεις Προεδρείου 
4. Λήψη αποφάσεων – ψήφισμα Συνεδρίου
Έτσι θα συνεχίσουμε, έτσι θα προχωρήσουμε, έτσι θα πορευτούμε, γενικά και αόριστα ;
Για αυτά  που διαχειριστήκατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και το αποτέλεσμα των ενεργειών   σας δεν θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα, ή μήπως και  αυτά θα τα παρακάμψουμε όπως τα παραπάνω ;  
Θα μας ενημερώσετε ή θα μαθαίνουμε από τρίτους για το τι πραγματικά συμβαίνει στα παρακάτω θέματα όπως ; 

1. Υπηρεσιακά Συμβούλια
2.  Συμβούλια Μεταθέσεων  
3. Τα εργασιακά όπως αναφέρονται στις προτάσεις σας και  αφορούν το σύνολο των συναδέλφων αλλά και τον τρόπο διεκδίκησης  τους όπως : 
4. Μονιμοποίηση των Π.Π.Υ. 
5.  Απορρόφηση επιλαχόντων 
6. Ένταξη στον πίνακα των συναδέλφων του 2008 – 2009  
7. Ανανέωση εργασίας των Συμβασιούχων και αύξηση μηνών εργασίας 
8. Διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 
9. Οργανωτικά της Ομοσπονδίας  
10. Τρόπος λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ομοσπονδίας 
11. Ελλειπή και επιλεκτική ενημέρωση των Σωματείων 
12. Σχέσεις Ομοσπονδίας και Σωματείων μέλη της  
13. Οικονομικά της Ομοσπονδίας 
14. Ποια είναι τα Σωματεία μέλη σας 
15. Πόσα Σωματεία έχετε διαγράψει 
16. Πόσα Σωματεία είναι ενεργά και παλεύουν στο πλευρό σας για ένα κοινό στόχο 
17. Πόσα Σωματεία θα συμμετείχαν  αν το Συνέδριο γινόταν σήμερα 
18. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε πλεύση 
Προτείνουμε τα παραπάνω  και αιτούμαι  να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση σε Δ.Σ. και στη συνέχεια στο Συνέδριο . 
Όσο για τις προτάσεις μας τις έχουμε κοινοποιήσει από τις 25/11/2015 μετά την δεύτερη  συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας , οι οποίες έχουν τη στήριξη Κυβερνητικών Βουλευτών απ όλη την επικράτεια .  
Παρακαλούμε επίσης σε περίπτωση κατάθεσης προτάσεων από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας , να μας τις γνωρίσετε εγκαίρως ώστε  να λάβουμε γνώση .

Για την Α.Π.Π.Υ.Σ. ο Επικεφαλής του Συνδυασμού 
Παπαναστασίου  Ιωάννης  κιν. 6948 401282
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ


Tο υπ. Αριθ. Πρωτ. 1155 στις 22/01/2016 Έγγραφο της Ομοσπονδίας με θέμα :  Λήψη αποφάσεων για την διεξαγωγή του 12ου Τακτικού Συνεδρίου