Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Αποδοχές Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Επισυνάπτεται το έγγραφο του Αρχηγείου σχετικά με το Ν. 4354/2015 που αφορά τις αποδοχές των ΠΠΥ και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, μεταξύ άλλων.