Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Απάντηση Αναπ. Υπουργείου Εσωτ. & Διοικ/κης Ανασυγκρότησης σε πρόταση βουλευτή σχετικά με την έγκριση δαπάνης μονιμοποίησης των ΠΠΥ

Επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργείου Εσωτ. & Διοικ/κης Ανασυγκρότησης σχετικά με την πρόταση έγκρισης δαπάνης για τη μονιμοποίηση των ΠΠΥ, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος.