Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Καταγγελία Σωματείου Μακεδονίας (Πέλλας)

Σας γνωστοποιούμε την Καταγγελία του Σωματείου Μακέδονιας (Πέλλας)
Αρ. Πρωτοκ. 2581 20.02.2018 Καταγγελία Πετσάρη