Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τον τρόπο που πέθανε