Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Ενημέρωση από το εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Μεταθέσεων με το συνδυασμό της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, Γουρδουράκο Γεώργιο

Ενημέρωση
από το εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Μεταθέσεων με το συνδυασμό της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, Γουρδουράκο Γεώργιο.
     Αγαπητοί συνάδελφοι,
     στις 9 Μαρτίου και ώρα 9:30π.μ. ενημερωθήκαμε για έκτακτο Συμβούλιο Μεταθέσεων στις 17:00 μ.μ. ασχέτως του ότι συνεδρίασε στις 19:00μ.μ.
     Η όλη διαδικασία ΄΄ εξπρες΄΄ σύγκλησης του Συμβουλίου Μεταθέσεων μας δημιούργησε πολλά ερωτηματικά !!!
    Σαν αιρετό εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο των Μεταθέσεων και σαν αντιπρόεδρος της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. η θέση μας είναι ότι, όπως δεν δεχτήκαμε την ποδοπάτηση του Ν 3938/2011, έτσι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να γίνονται μεταθέσεις συναδέλφων χωρίς την εξομοίωση του μισθού και χωρίς την δική τους επιθυμία και μένουμε αμετακίνητοι σε αυτές , με εξαίρεση τους συναδέλφους, που το επιθυμούν .
Με τιμή
Γ. Γουρδουράκος