Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Υ.Α. για την Ανασυγκρότηση Επιτροπής για την πρόσληψη επιλαχόντων Π.Π.Υ. στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Συνάδελφοι σας γνωστοποιούμε την Απόφαση του Αναπληρ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για θέματα ΠΡΟ.ΠΟ. κου Τόσκα,
με την οποία ανασυγκροτείται η Επιτροπή για την  πρόσληψη επιλαχόντων ΠΠΥ στο ΠΣ .
 Σάρωση 20160705 44


Σάρωση 20160705 45