Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Ενημέρωση μελών σχετικά με την μισθοδοσία των Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Αριθ. Πρωτ. : 1521                                                                Αθήνα: 05.07.2016
Αρ. Σελίδων : 1
                                                                                  Προς :
                                                                  Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: «Ενημέρωση μελών σχετικά με την μισθοδοσία των Συμβασιούχων Πυροσβεστών»
      Κύριοι Συνάδελφοι,
      λόγω του ότι το αρμόδιο τμήμα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει προλάβει, να υπολογίσει την προϋπηρεσία όλων των Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ώστε να ενταχθούν στο
μισθολογικό κλιμάκιο, που αναλογεί στον καθένα σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου (Ν.4354/2015), για το μήνα Ιούνιο όλοι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες θα ενταχθούν στο ΜΚ 1 (επομένως θα πάρουν λιγότερα χρήματα από αυτά που κανονικά τους αναλογούν ).
    Στην επόμενη μισθοδοσία του μηνός Ιουλίου ο κάθε Συμβασιούχος Πυροσβέστης θα ενταθεί στο μισθολογικό κλιμάκιο, που του αναλογεί, και εκτός από την μισθοδοσία του θα του καταβληθούν αναδρομικά τα χρήματα, που υπολειπόταν από το μισθό του Ιουνίου .
   Η μόνη διαφορά θα είναι, ότι οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες δεν θα είναι δικαιούχοι του επιδόματος << προσωπικής διαφοράς >> για το λόγο ότι δεν ήταν εργαζόμενοι 31-12-2015, αφού η σύμβαση εργασίας τους έληξε 31-10-2015. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι σε κάποιες περιπτώσεις συναδέλφων θα υπάρχει από τον Ιούλιο και μετά μείωση στον μισθό τους περίπου στα 20 ευρώ λόγω του ότι με τα δεδομένα του νέου ενιαίου μισθολογίου θα ενταχθούν σε κατώτερο ΜΚ, από αυτό που ευρίσκοντο πέρυσι .
                                                        Με εκτίμηση,
                                                Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                        Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                                        Τηλ: 6945956027