Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

20 Χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα..

20 Χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα........Και ακόμα παλεύουμε...