Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΙΣ ΠΟΠΥΣΥΠ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ                    Ναύπλιο, 09/03/2016               
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  &  ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΕΔΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ                                                                              
Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 4  Ναύπλιο –Τ.Κ.21100                      
ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 209/5/10/2004       Αρ. πρωτ 2
Μέλος ΠΟΠΥΣΥΠ - FAX.  2753061120.
ΚΙΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6974558853


                                                                        ΠΡΟΣ
               
                                                      Δ.Σ ΠΟΠΥΣΥΠ
                                    
                                                                           
ΘΕΜΑ: « Σχετικά με την μη απάντηση του έγγραφου μας  υπ΄αρ.  πρωτ. 15/1-10-2015 από την ομοσπονδία (ΠΟΠΥΣΥΠ) ».

   Για δεύτερη φορά σας αποστέλλουμε το ίδιο ερώτημα που σας είχαμε αποστείλει μέσω e-mail και μέσω φαξ, με το υπ΄αρ. πρωτ 15/1-10-2015 το οποίο ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση.
Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε άμεσα  εάν το Σωματείο μας έχει διαγραφεί από μέλος τις ομοσπονδίας μας (ΠΟΠΥΣΥΠ) ; Αν ναι από πότε (ακριβές ημερομηνία).
   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                             Για το Δ.Σ

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣοφός Γεώργιος                     Σεραφείμ  Θεόδωρος