Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Ενημέρωση Μελών σχετικά με την τακτοποίηση υποχρεώσεων των Σωματείων για το έτος 2015

Αριθ. Πρωτ:1122                               Αθήνα: 10.12.2015
     Αρ. Σελίδων: 1
                                                             Προς: Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

                   Θέμα: «Οικονομική Τακτοποίηση Σωματείων 2015»
      Συνάδελφοι, έχοντας υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας σύμφωνα με την οποία «Τα Σωματεία-Μέλη δικαιούνται, εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, να λαμβάνουν μέρος με αντιπροσώπους τους στα Πανελλαδικά Συνέδρια της Ομοσπονδίας, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους σε αυτά, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα συλλογικά όργανά της καθώς και ως αντιπρόσωποι της τριτοβάθμιας οργάνωσης στην οποία συμμετέχει η Ομοσπονδία.» και με δεδομένο ότι ολοκληρώνεται το τρέχον διαχειριστικό έτος, παρακαλούμε όπως τα Σωματεία εξοφλήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία, ώστε να μπορούν νομίμως να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου που αναμένεται να διεξαχθεί τον επόμενο μήνα.

   Επίσης τα Σωματεία που έχουν πραγματοποιήσει το τρέχον έτος 2015 εκλογές, να αποστείλουν άμεσα τα πρακτικά των αρχαιρεσιών τους καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιήσει στο καταστατικό τους.
   Παρακαλούνται τα Σωματεία να ανταποκριθούν στις παραπάνω υποχρεώσεις τους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως 31/12/2015, ώστε από την πλευρά μας να είμαστε εγκαίρως σε θέση να καταλήξουμε στον ακριβή αριθμό των Συνέδρων που θα συμμετάσχουν νομίμως στο Συνέδριο, στην εξεύρεση του κατάλληλου χώρου διεξαγωγής του Συνέδριου, της απαιτούμενης ποσότητας έντυπου υλικού και της απαιτούμενης ποσότητας φαγητού για την σίτιση των Συνέδρων.
Σημειώσεις :
α) Τα Σωματεία που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν αποστείλει τα τα πρακτικά των αρχαιρεσιών τους, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του Συνεδρίου.
β) Τα Σωματεία που έχουν ήδη τακτοποιήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις να αγνοήσουν την παρούσα επιστολή.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

                                               Με εκτίμηση,
                                        Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
    Ο Πρόεδρος                                                   Ο Αναπλ.Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                            Βλαχογεώργος Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262                                                     Τηλ:6972624450