Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

ΜΑΠ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝΠαρέμβαση Ανδριανού για την ανάγκη άμεσης ανανέωσης του ατομικού εξοπλισμού των εποχικών πυροσβεστών

 Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ναυπλίου και Άργους εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, μου ετέθη μεταξύ άλλων η επιτακτική ανάγκη ανανέωσης του εποχικού εξοπλισμού των εποχικών πυροσβεστών όπως φόρμες, μπότες κ.α. 

Σήμερα, οι εποχικοί πυροσβέστες χρησιμοποιούν καταπονημένο και φθαρμένο εξοπλισμό, γεγονός που εμποδίζει την ακώλυτη επιτέλεση του έργου τους και δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλειά τους. 

***Έχουν να προμηθευτούν με σχετικό εξοπλισμό από το 2009 

Τούτων δοθέντων, 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ: 

1. Με ποιες άμεσες ενέργειες και πότε θα εξασφαλιστεί η ανανέωση του ατομικού εξοπλισμού των εποχικών πυροσβεστών.