Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ .

ΤΟΤΕ

Αποστολή Υπομνήματος με τις 5 βασικότερες προτάσεις της ΠΟΠΥΣΥΠ στον Αναπ.Υπουργό Προ.Πο..

     Αριθ. Πρωτ:1047                                                           Αθήνα: 25.09.2015
        Αρ. Σελίδων: 5
                                                                                                     Προς: Αναπλ.Υπουργό Προ.Πο
                                                                                                                 κ. Νικόλαο Τόσκα
      Θέμα:«Υπόμνημα Προτάσεων Αξιοποίησης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών»
Αξιότιμοι κύριοι,
   Με αφορμή την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων,σας αποστέλλουμε τo παρόν υπόμνημα με τις 5 βασικότερες προτάσεις μας, οι οποίες διαμορφώθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις των Συνεδρίων άλλα και του Δ.Σ. της ομοσπονδίας μας σε συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν για το λόγο αυτό.
   Οι προτάσεις μας αυτές αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, που παρά τις επανειλημμένες διαχρονικά δεσμεύσεις των έως τώρα κυβερνήσεων τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί.
Με τις ακόλουθες προτάσεις μας, επιχειρείται η αποκατάσταση της αδικίας - εργασιακής ομηρίας που εξακολουθεί να σημειώνεται επί σειρά ετών εις βάρος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των Συμβασιούχων.
     Η πολιτεία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, οφείλει να στηρίξει και να σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων για την απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία και ετοιμότητα των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνάρτηση πάντα με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

    Επίσης υποχρεούται να αναγνωρίσει και να συνυπολογίσει την σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο, την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στο δύσκολο έργο της Δασοπυρόσβεσης, τα όποια Μέσα Ατομικής Προστασίας μας έχει χορηγήσει το Ελληνικό Δημόσιο, το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται με έξοδα φοίτησης - εκπαίδευσής μας στην Πυροσβεστική Ακαδημία, το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός με νέες δαπάνες προσλήψεων αλλά με προσαύξηση των ήδη υπαρχόντων δαπανών των οποίων καταλαμβάνουμε και να νομοθετήσει ώστε να αξιοποιηθεί το υπάρχον προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος (Συμβασιούχοι Πυροσβέστες – Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης) για την κάλυψη των μεγάλων και ουσιαστικότατων αναγκών του.
   Οι όποιες διαφοροποιήσεις (σε καθήκοντα, ωράρια, μισθολόγιο, ασφαλιστικό, άδειες, μεταθέσεις) είναι τροχοπέδη στην εφαρμογή κανονισμών που μόνο προβλήματα δημιουργεί στην πρόοδο του Πυροσβεστικού Σώματος , όταν το προσωπικό αυτό κατηγοριοποιείται, λόγω αυτών των διαφοροποιήσεων και της άνισης μεταχείρισής του.
Πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσει ένας ειλικρινής διάλογος, ώστε να μεταφερθούν τα προβλήματα και οι απόψεις των συναδέλφων , έτσι όπως οι ίδιοι τα βιώνουν στην καθημερινότητα κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους , από το υπάρχον καθεστώς του τριχοτομημένου προσωπικού αλλά και τους προβληματισμούς τους για την ομογενοποίηση με ποιό τρόπο θα επιτευχθεί αυτή , αλλά και πότε .Προκειμένου να λάβει χώρα η εξεύρεση λύσεων στα σοβαρά θεσμικά υπηρεσιακά προβλήματα του προσωπικού , σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αποτελεσματικότητά του Π.Σ., σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο .
1) Ομογενοποίηση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Με Το Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό :
Ως γνωστόν, υπάρχει έντονα η ανάγκη για την ανάδειξη του Πυροσβεστικού Σώματος σε έναν πραγματικό, δυναμικό και αποτελεσματικό φορέα πολιτικής προστασίας, που θα διασφαλίζει την κοινωνική ασφάλεια και που οφείλει να απαλλαχτεί από παράγοντες που διακινδυνεύουν την επιχειρησιακή του σταθερότητα και συντηρούνται μέσα από διατάξεις που έμμεσα ή άμεσα διατηρούν τον επιχειρησιακό κατακερματισμό του υπηρετούντος προσωπικού.
    Στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ομογενοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με το μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό. Η κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος με όρους διαλειτουργικότητας και σταθερότητας, είναι ανάγκη συνδεδεμένη με την ενιαία επιχειρησιακή αξιοποίηση του κρίσιμου βραχίονα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αποτελούν μάχιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και η Πολιτεία για λόγους αποτελεσματικότητας και δημοσίου συμφέροντος, υποχρεούται να εναρμονίσει την υπηρεσιακή τους κατάσταση με αυτή του λοιπού προσωπικού.
   Φωτεινό παράδειγμα είναι ο ομογενοποιημένος τρόπος λειτουργίας Στρατού και Αστυνομίας με τα αντίστοιχα καθεστώτα υπαλλήλων πενταετούς υποχρέωσης.
Η επιτακτική ανάγκη της Ομογενοποίησης του Προσωπικού του Π.Σ. αποτέλεσε το κυριότερο θέμα που τέθηκε από όλα τα κόμματα αλλά και από όλες τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, κατά τη συζήτηση του θέματος της Αναδιοργάνωσης του Π.Σ. καθώς εάν δεν επιτευχθεί δεν μπορεί να αναδιοργανωθεί επιτυχώς το Πυροσβεστικό Σώμα.
   Οι παθογένειες που έχουμε εντοπίσει οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας του θεσμού του Πενταετή Πυροσβέστη και στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τον θωρακίζει επαρκώς , με αποτέλεσμα η αποδοχή να μην είναι η αναμενόμενη ή στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι , ώστε να λειτουργήσει σωστά ο θεσμός και να επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα .
Η ανομοιογένεια του προσωπικού στο Π.Σ. χαρακτηρίστηκε ως το σοβαρότερο αδύνατο σημείο, για την υλοποίηση του πενταετούς στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης και λειτουργίας του, από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού.
2) Ένταξη Στο τέλος του Πίνακα Επιτυχόντων Όσων Συμβασιούχων Προσελήφθησαν Το 2008 και 2009:
    Σημαντικό ζήτημα αποτελεί η εξαίρεση των συναδέλφων από το διαγωνισμό οι οποίοι εισήχθησαν ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά το έτος 2009 αλλά και αυτών που προσελήφθησαν το 2008και κατά τα έτη 2009 ή 2010, κλήθηκαν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις .
Οι Συνάδελφοι αυτοί είχαν όλα τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της προκήρυξης πλην αυτό της προϋπηρεσίας των ετών 2008 – 2009 - 2010. που όριζε ο Ν. 3938/2011 και για το λόγο αυτό δεν ήταν εφικτό να συμμετάσχουν με αίτησή τους στο διαγωνισμό .
Με την παρ.6α άρθρο 98 Ν.4249 αποκαταστάθηκε αναδρομικά και μερικώς μιας εκ των αδικιών της αριθμ.πρωτ. 3467οικ.φ.300.2/28-07-2011 προκήρυξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, εις βάρος ποσοστού Συμβασιούχων Πυροσβεστών και έτσι αφού απέκτησαν μεταγενέστερα απολυτήριο τίτλο γυμνασίου, τους δόθηκε η δυνατότητα να ενταχθούν τελευταίοι στην λίστα των επιτυχόντων.
Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τους υπόλοιπους αδικημένους της προκήρυξης αυτής, τους συνάδελφους που προσελήφθησαν για πρώτη φορά ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες το 2009και αυτών που προσελήφθησαν το 2008και κατά τα έτη 2009 ή 2010, κλήθηκαν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις .
Με την διάταξη αυτή δόθηκε δηλαδή μία λύση για τους συναδέλφους που είχαν τότε την προϋπηρεσία και δεν είχαν τον τίτλο σπουδών και δεν δόθηκε και για αυτούς που είχαν τον τίτλο σπουδών αλλά δεν είχαν την απαιτούμενη προϋπηρεσία.
Οι εν λόγο συνάδελφοι σήμερα συνεχίζουν να εργάζονται ως Συμβασιούχοι Πυροσβέστες και έχουν πλέον τα 6 έτη εμπειρίας – προϋπηρεσίας , δηλαδή 3 επιπλέον ετών από αυτά που απαιτούσε η προκήρυξη .
3) Αποκλειστική Κάλυψη Των Κενών Του Π.Σ. Από Τη Λίστα Των Επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης :
   Είναι ένα μείζον θέμα και μια αδικία που συνεχίζει να υφίσταται σε βάρος των Επιτυχόντων Επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Το προσωπικό αυτό, διαθέτει πολυετή εμπειρία, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης στο Π.Σ. και αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση κάλυψης κενών θέσεων του Π.Σ. δεδομένου ότι οι επόμενοι που πιθανόν προσληφθούν, θα είναι οι απόφοιτοι της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω Πανελλήνιων Εξετάσεων το 2019 και επιπλέον για την πρόσληψή τους χρειάζεται προσαύξηση στα ήδη υπάρχοντα κονδύλια που καλύπτουν στον προϋπολογισμό συν τα επιπρόσθετα αναφερόμενα θετικά οφέλη στον πρόλογο των προτάσεών μας.
Υπενθυμίζουμε ότι οι Συνάδελφοι αυτοί είναι επιτυχόντες σε διαγωνισμό του Π.Σ. μέσω ΑΣΕΠ που δεν προσελήφθησαν κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 με την ρητή πρόβλεψη να προσλαμβάνονταν σταδιακά τα επόμενα χρόνια κάτι το οποίο έως σήμερα δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Εφόσον η πολιτεία αναγνωρίζει την προσφορά του και όχι μέρος αυτού, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενταχθούν ΑΜΕΣΑ στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος ώστε να συνεχίζουν να εργάζονται απρόσκοπτα, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες - γνώσεις - εμπειρία στην προστασία του πολίτη, της περιουσίας του και τον φυσικό πλούτο της χώρας
4) Στήριξη Του Θεσμού Των Συμβασιούχων Πυροσβεστών Με 6μηνη Σύμβαση Εργασίας Κατ΄Έτος Για Πενταετή Θητεία :
   Διατήρηση και στήριξη του θεσμού των Συμβασιούχων Πυροσβεστών με την αύξηση του σχετικού κονδυλίου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και για τους 6 μήνες της αντιπυρικής περιόδου. Το προσωπικό αυτό παρέχει δυνατότητα πολύπλευρης αξιοποίησης λόγω της εμπειρίας του και για τους υπόλοιπους 6 μήνες για την υποβοήθηση και ενίσχυση στον τομέα της πρόληψης στο Π.Σ ή σε κάθε άλλο φορέα με αρμοδιότητα σχετική με τη δασοπυρόσβεση, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία εν αντιθέσει με τις νέες προσλήψεις.
Για τους Συναδέλφους αυτούς οφείλουμε τόσο εμείς ως συνάδελφοι όσο και η πολιτεία αλλά και οι απαιτήσεις του Π.Σ στην σύγχρονη εποχή να διασφαλίσουμε την συνέχιση της εργασίας τους μέχρι την απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησής τους. Είναι το ελάχιστο ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους στο Πυροσβεστικό Σώμα όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου ταυτόχρονα με την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών να εξασφαλιστεί και η βιωσιμότητά τους.
5) Ένταξη του επαγγέλματος μας στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων:
    Ένα από τα σοβαρότατα θέματά μας είναι η ένταξη των συναδέλφων Π.Π.Υ. και Συμβασιούχων στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα όπως αυτό ορίστηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024.Ως γνωστόν, το επικινδυνότερο και ανθυγιεινότερο επάγγελμα του ενιαίου μισθολογίου, είναι το επάγγελμα μας ανεξαρτήτου ειδικότητας κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα σοβαρά ατυχήματα και προβλήματα υγείας που καταγράφονται κάθε χρόνο και παρ’ όλες τις κατ’ ιδίαν και δημόσιες δεσμεύσεις των προκατόχων σας και το δίκαιο του αιτήματος μας, έως και σήμερα δεν έχουμε ενταχθεί στην κατηγορία αυτή.
Παρ’ όλα αυτά εδώ και τρία χρόνια περίπου το επίδομα αυτό χορηγείται σε αρκετές κατηγορίες εργαζομένων, με αντικειμενικά μικρότερη επικινδυνότητα και λιγότερο ανθυγιεινό αντικείμενο απασχόλησης από το επάγγελμά μας, και δεν χορηγείται σε εμάς. Ενώ ταυτόχρονα σε ένα μεγάλο ποσοστό συναδέλφων (οδηγοί ) παρακρατούνται εισφορές και ασφαλίζονται στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών χωρίς να είναι δικαιούχοι του αντίστοιχου επιδόματος.
Κύριε Υπουργέ,
σας καλούμε, με εντιμότητα και ευθύτητα ως προς την υλοποίηση τους να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων, ώστε μέσα από την υποχρέωση της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Πολιτείας απέναντί μας, να επέλθει και απρόσκοπτα η εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και η εξυγίανση της καθημερινής ζωής των συναδέλφων, μετατρέποντάς το ταυτόχρονα σε έναν σύγχρονο Οργανισμό, που θα μπορεί να ανταποκριθεί αξιόπιστα στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις που παρουσιάζονται.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
                                                                  Με εκτίμηση
                                                            Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
                  Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
              Φαραντάκης Αλέξανδρος                                                           Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΠΥΣΥΠ ΠΑΛΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ.
ΣΧΟΛΙΟ:
Μετά απο δύο χρόνια με τον ίδιο Πρωθυπουργό, με τον ίδιο Υπουργό, με το ίδιο προεδρείο της ΠΟΠΥΣΥΠ είμαστε πάλι στην ίδια τάξη κανένα από τα αιτήματα δεν λύθηκε. 
Όσο για το επικίνδυνο και ανθυγιεινό   στέλνουμε το παρακάτω έγγραφο στον Τόσκα: 
ΤΩΡΑ

Αριθ. Πρωτ : 2441                                                                     Αθήνα: 27.10.2017
Αρ. Σελίδων : 2
Προς :
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
Αξιότιμο κύριο Νικόλαο Τόσκα

Κοινοποίηση
Γραφείο Πρωθυπουργού, κου Αλέξη Τσίπρα
Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Θέμα: « Αίτημα για χορήγηση επικίνδυνου και ανθυγιεινού »
   Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ακούσαμε με μεγάλη προσοχή την απάντηση σας σε ερώτηση στην Βουλή για το επίδομα επικίνδυνης εργασίας των Πυροσβεστών.
   Και εσείς ο ίδιος κύριε Υπουργέ με τα λεγόμενα σας αναγνωρίσατε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων και ενώπιον του ελληνικού λαού την επικινδυνότητα της εργασίας του Πυροσβέστη .
   Όμως κύριε Υπουργέ δεν καταβάλλεται το σχετικό επίδομα στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και στους μαχίμους συμβασιούχους πυροσβέστες (πλην των οδηγών), ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ.
   Κύριε υπουργέ, όπως γνωρίζετε επί διακυβερνήσεως σας πέρα των αρχικών δικαιούχων αρκετά επαγγέλματα έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών με την έκδοση σχετικών αποφάσεων π.χ. υδραυλικοί των ΟΤΑ .
   Και εσείς ο ίδιος κύριε Υπουργέ αλλά και ο κύριος Πρωθυπουργός είδατε ιδίοις όμμασι δια της φυσικής παρουσίας σας στις πυρκαγιές του καλοκαιριού την επικινδυνότητα και ανθυγιεινότητα του επαγγέλματος μας και το αναγνωρίσατε στα λόγια .
  Θα πρέπει λοιπόν και εσείς από την μεριά σας αξιότιμε κύριε Υπουργέ να μεριμνήσετε για την αδικία αυτή, που υφίστανται οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και οι μάχιμοι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες για να αποκατασταθεί αυτή δια της καταβολής σε αυτούς του σχετικού επιδόματος.
                                                                Με εκτίμηση,
                                                           Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                                                                Πέπλης Λ. Στυλιανός
Τηλ: 6974709262                                                                              Τηλ: 6976911880

ΣΧΟΛΙΟ:
Δεν μας εδειξαν και μια απάντηση που εστειλε ένα υπουργείο, το ΑΠΣ, σε έγγραφο της Ομοσπονδίας. Σκοτάδια ρε συνάδελφοι..........