Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΠΥΔ

Σχετικά με το επίδομα των οδηγων


Υπήρξε σήμερα επικοινωνία της ΠΟΣΠΥΔ με την φυσική και πολιτική Ηγεσία σχετικά με την διακοπή της χορήγησης του επιδόματος των 150€ στους οδηγούς (ΠΠΥ και συμβασιούχους). Προσπαθούμε ενα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια συνεννόησης, ωστόσο οι συνάδελφοι ας είναι σε επιφυλακή για πιο δυναμική αντίδραση. Για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρξει θα γίνει ενημέρωση.