Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Εξώδικο του Σωματείου Πυροσβεστών Μακεδονίας Θράκης & Βορείου Αιγαίου προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Σωματείου Πυροσβεστών Μακεδονίας Θράκης κ Βορείου Αιγαίου, που εκπροσωπείται νόμιμα.

                                               Π  Ρ  Ο  Σ
Την εδρεύουσα στην Αθήνα, Πειραιώς και Βούλγαρη 1, Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης κ Συμβασιούχων Πυροσβεστών, όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα.
Κοινοποιουμένη και στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας.

                                  ***********************

  Οπως καλώς γνωρίζετε σύμφωνα  με το αρθ. 27 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας  ιδρύθηκε Ταμείο Αλληλοβοηθείας, με σκοπό την ενίσχυση των φυσικών μελών των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, όταν υποστούν ζημιά ή  έχουν οικονομική ανάγκη, εξαιτίας γεγονότων που οφείλονται στην παροχή της εργασίας τους, στην άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους σε βλάβη υγείας, σε θάνατο, σε οικογενειακά προβλήματα ή σε ανωτέρα βία.  Παρά ταύτα και ενώ ζητήσαμε  στις 5.12.2015 την οικονομική ενίσχυση του συναδέλφου Σ. Μ. , που είχε διαγνωσθεί με Ca, την οικονομική ενίσχυση του συναδέλφου Π. Σ. , που υπέστη οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, και εν συνεχεία στις 14.1.2016 την οικονομική στήριξη του συναδέλφου Γ. Σ. , που είχε υποστεί  αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, εσείς επιδεικνύοντας ανάλγητη συμπεριφορά δεν προστρέξατε στους δοκιμαζόμενος συναδέλφους.  Απορρίψατε τις αιτήσεις για χορήγηση βοηθείας στα ανωτέρω μέλη του Σωματείου με το από 24.3.2016 έγγραφό σας,  θεωρώντας το μάλιστα φυσικό, με την αιτιολογία ότι δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές για το έτος 2015, και ως εκ τούτου , όπως αναγράφετε , δεν φαίνονται ενεργά και τακτοποιημένα μέλη. Το γεγονός ότι τα μέλη αυτά είναι πάσχοντα, ότι έχουν κριθεί ανίκανα προς εργασία, ότι δεν έχουν λάβει κάποιο ποσό από τον ασφαλιστικό τους φορέα, δεν σας συγκινεί, σας αφήνει αδιάφορους. Εκτός τούτου με το ανωτέρω έγγραφο λοιδορείτε το Σωματείο μας και καταφέρεστε εναντίον του, θεωρώντας μας υποκριτές, που φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την μη καταβολή του βοηθήματος στα μέλη, που αντιλαμβάνονται, ως αναφέρετε, την αθλιότητά τους.

  Επειδή με την παρούσα μας διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την κατά παράβαση της καλής πίστης και των χρηστών ηθών αντισυναδελφικής και υβριστικής συμπεριφορά σας εναντίον ημών. 
                                      ΣΑΣ    ΚΑΛΟΥΜΕ

   Όπως εφαρμόσετε το αρθ.27 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και μεριμνήσετε για τους δοκιμαζόμενους συναδέλφους μας, συντάξετε νέο Κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου, μεριμνήστε ώστε το Ταμείο Αλληλοβοηθείας να λειτουργεί  νόμιμα και να μην αντιστρατεύεται τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε, παύσετε να λοιδορείτε  τα  Σωματεία Πυροσβεστών, ως και να επιδεικνύετε έναντι ημών απρεπή και υβριστική συμπεριφορά. 

   Επειδή  και πάλι διαμαρτυρόμεθα  εντόνως με την παρούσα μας για την παραπάνω αήθη  και ανάλγητη συμπεριφορά σας.
                    
  Σας καλούμε όπως  εφαρμόσετε τα ανωτέρω  επιδεικνύοντας αίσθημα αλληλεγγύης και συναδελφικής συμπαράστασης, προς συμφέρον όχι μόνον των Σωματείων, αλλά και της Ομοσπονδίας, άλλως θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

   Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται να επιδώσει προς την εδρεύουσα Αθήνα, Πειραιώς κ Βούλγαρη 1, Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης κ Συμβασιούχων Πυροσβεστών, όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επίδοσής του.
Επικολλήθηκε ένσημο  ΤΠΔΑ 


            Αθήνα  11  Ιουλίου 2016   
                                      Οι εξωδίκως Δηλούντες                                                          
                                                              
                                  Για το Δ.Σ. του Σωματείου


Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Νέα απάντηση κ. Τοσκα, τι ειπε για ΠΔ 60 , ανανέωση λήξη ΣΣΕ κλπ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Εκδόθηκε το ΠΔ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα στο Δημόσιο.
Διαβάστε το εν λόγω ΠΔ στο κάτωθι λινκ και ως συνημμένο:

Υπουργική απόφαση περί καθορισμού ημερών κίνησης εκτός έδρας Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης.

Συνάδελφοι δημοσιεύτηκε η Υπουργική  Απόφαση για τον καθορισμό ημερών κίνησης εκτός έδρας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.


Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Απάντηση Τόσκα σε Ερώτηση 21 Βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α για την αύξηση του ορίου ηλικίας και παράταση του πίνακα


Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αναφορικά με τις αλλαγές που επέρχονται ως αποτέλεσμα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13727 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ορίστηκαν η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την ανανέωση της θητείας και την υποβολή αίτησης μονιμοποίησης στο Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΠΠΥ). Όπως ισχύει σήμερα η σχετική νομοθεσία, αίτημα υποβολής μονιμοποίησης έχουν όλοι οι ΠΠΥ που μεταξύ άλλων προϋποθέσεων δεν έχουν συμπληρώσει το 41ο έτος ηλικίας.
Όμως, με δεδομένο ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των μονίμων πυροσβεστών αυξάνονται, η δυνατότητα των ΠΠΥ να επιτύχουν τη μονιμοποίησή τους περιορίζεται εξαιτίας του δικού τους ηλικιακού ορίου, το οποίο ενώ θα έπρεπε να αυξηθεί αναλογικά, αντιθέτως παραμένει σταθερό. Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι οι ΠΠΥ αδικούνται και από το γεγονός ότι στην περίπτωση των δημοτικών αστυνομικών που αιτούνται μονιμοποίηση στην ΕΛ.ΑΣ., το όριο ηλικίας είναι τα 45 χρόνια.
Με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης συνδέεται και ένα ακόμα πρόβλημα, το οποίο αφορά τον πίνακα επιλαχόντων ΠΠΥ, του οποίου η ισχύς λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Είναι εύκολα κατανοητό ότι η ταυτόχρονη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και η μη παράταση της ισχύος του εν λόγω πίνακα για τουλάχιστον δύο χρόνια θα έχει ως αποτέλεσμα η προσδοκία και το δικαίωμα στην εργασία να σταματήσει στο τέλος αυτής της χρονιάς.
Επειδή το εργασιακό καθεστώς πολλαπλών ταχυτήτων και ο κατακερματισμός των εργασιακών δικαιωμάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί επί μακρόν χωρίς να δημιουργεί νέα προβλήματα και σοβαρές δυσλειτουργίες στον κρίσιμο τομέα της Πυρόσβεσης
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Τι μέτρα θα λάβει ώστε να υπάρξει αντίστοιχη αύξηση των ορίων ηλικίας για τη μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης;
2) Ποιες ενέργειες θα προωθήσει προκειμένου να παραταθεί η ισχύς του πίνακα επιλαχόντων για τουλάχιστον δύο χρόνια, ώστε αν προκύψουν κενά λόγω αποχωρήσεων ή συνταξιοδοτήσεων να καλυφθούν από τους επιλαχόντες;
Απάντηση Τόσκα στην ερώτηση 21 Βουλευτών
Αριθμός: 6243
Τύπος: Ερωτήσεις
Συνοδος / Περίοδος:
Α' Σύνοδος ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
Θέμα: Σχετικά με την ανανέωση της θητείας και την ένταξη ως μόνιμων στο Πυροσβεστικό Σώμα των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Κόμμα: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Ημερομηνία: 16/06/2016
Ημ. Τελευταίας Τροποποίησης: 17/06/2016
Καταθέτοντες:
Αυλωνίτου Βασιλείου Ελένη
Βάκη Γεωργίου Φωτεινή
Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης
Γιαννακίδης Αλεξάνδρου Ευστάθιος
Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεϊν
Καραγιαννίδης Γεωργίου Χρήστος
Καραναστάσης Δημητρίου Απόστολος
Μιχελογιαννάκης Δημητρίου Ιωάννης
Μορφίδης Ανέστη Κωνσταντίνος
Μουσταφά Μεμέτ Μουσταφά
Μπαλαούρας Δημητρίου Γεράσιμος
Μπαξεβανάκης Σόλωνα Δημήτριος
Σιμορέλης Βασιλείου Χρήστος
Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σταματάκη Παναγιώτη Ελένη
Σταμπουλή Αποστόλου Αφροδίτη
Στέφος Θεοδώρου Ιωάννης
Τζούφη Στεφάνου Μερόπη
Τσίρκας Δημητρίου Βασίλειος
Τσόγκας Παύλου Γεώργιος
Ψυχογιός Κωνσταντίνου Γεώργιος
Υπουργεία: Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργοί: Κουρουμπλής Παναγιώτης (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Σχόλιο :
Ότι ορίζει ο νόμος και τίποτα άλλο ... είναι το συνήθεις τροπάριο που ακούμε από το στόμα του κ. Τόσκα ...
Τώρα τι έλεγε η Αριστερή Κυβέρνηση που ήρθε στην εξουσία , πριν της Εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου, τι έλεγε ο προηγούμενος Υπουργός στις προγραμματικές του δηλώσεις , το τι έχει πει το Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά για την Ομογενοποίηση του Προσωπικού του Π.Σ. .... λίγη σημασία έχουν για τον κ. Τόσκα ...
Ο Υπουργός έχει τι δικιά του γραμμή ... αυτά που έχει αποφασίσει μας τα είπε ξεκάθαρα στη συνάντηση στις 2 Μαρτίου 2016 , στην οποία μας γνώρισε τις προθέσεις του και αυτά που έχει αποφασίσει για εμάς χωρίς εμάς ... (Π.Π.Υ. - Επιλαχόντες - 9ριδες - Συμβασιούχους).
Όσες προτάσεις και αν έγιναν έμειναν στα συρτάρια ...
Όσες Ερωτήσεις - Αναφορές ή Επίκαιρες Ερωτήσεις έγιναν ... η απάντηση ήταν η ίδια ότι ορίζει ο νόμος ...
Και η ποιο ωραία απάντηση ήρθε στις 30 Μαίου στην Επίκαιρη Ερώτηση του κ. Κυριαζίδη , για να μας δείξει την εκτίμηση που μας έχει ... Η λεγόμενη «ομογενοποίηση» είναι μια πολύ ωραία λέξη. Όμως, την ομογενοποίηση που σας είπαν αυτοί που σας συμβούλεψαν, την εννοούν ως εξής: ... Να ομογενοποιήσουμε τον πυροσβέστη πενταετούς θητείας με τον πυροσβέστη αξιωματικό.
Ομογενοποίηση δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορούμε να ομογενοποιήσουμε τον αστυφύλακα με τον αξιωματικό.
Αυτή είναι για τον κ. Τόσκα η ερμηνεία της λέξης Ομογενοποίησης ... και ποιος ζήτησε από τον κ. Τόσκα να μας κάνει Αξιωματικούς ... γιατί αυτή η υπερβολή ... Πυροσβέστες ήμασταν και Πυροσβέστες θέλουμε να μείνουμε ...
Όσο για την ετοιμότητα μας είπατε κ. Τόσκα : Ότι στηριζόσαστε στο φιλότιμο των εργαζομένων
Και το «φιλότιμο» κ. Τόσκα είναι μια πολύ ωραία λέξη όπως η λέξη «ομογενοποίηση» όμως αυτοί που σας συμβούλεψαν, την εννοούν ως εξής ... Να απαξιώνετε τους 5ετης - Συμβασιούχους Πυροσβέστες και να ζητάτε από αυτούς να βγάλουν το φίδι από την τρύπα ... αν αυτή είναι η ερμηνεία που δίνεται για τη λέξη φιλότιμο ... καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε σε κάποιο Ελληνικό Λεξικό !!!
Όπως στο δημοψήφισμα ΌΧΙ ψηφίσαμε αλλά μας προέκυψε το ΝΑΙ !!! ... έτσι και εδώ για Ομογενοποίηση συζητούσατε όσο ήσασταν Αντιπολίτευση , αλλά τώρα που γίνατε Κυβέρνηση τριχοτόμηση μας προέκυψε !!!
Από τα λεγόμενα και τα γραφόμενα δεν πρόκειται να μπει πέτρα πάνω στην πέτρα ...

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Ενημέρωση μελών για συναντήσεις του Προεδρείου της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Αριθ. Πρωτ. : 1536                                     Αθήνα: 13.07.2016
Αρ. Σελίδων : 1
                                                Προς : Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: « Ενημέρωση μελών »

φωτογραφία16
        Στα πλαίσια των ενεργειών, που καταβάλλει η Ομοσπονδία μας, πραγματοποιήθηκαν χθες, Τρίτη 12-07-2016, συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, κο Τζανακόπουλο, και στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην πλ. Κουμουνδούρου, με τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κο Ρήγα, όπου παρευρέθηκαν καλεσμένοι του οι συνδικαλιστές ένστολοι του ΣΥΡΙΖΑ .
       Μαζί με την Ομοσπονδία μας παρευρέθηκε επίσης και αντιπροσωπεία του Σωματείου Πελοποννήσου.
       Κατά τις συζητήσεις, που έλαβαν χώρα, συζητήθηκαν τα θέματα των Συμβασιούχων Πυροσβεστών και τα θέματα, που απασχολούν τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης .
       Έγινε γόνιμη συζήτηση για τα θέματα, που απασχολούν τον κλάδο μας, και υπήρξε δέσμευση από την πλευρά των συνομιλητών για νέα συνάντηση και επανασυζήτηση των θεμάτων μας με στόχο την ανεύρεση τρόπου εφαρμογής των προτάσεων μας .
                                           Με εκτίμηση,
                                      Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                           Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6974709262                                          Τηλ: 6945956027

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Πανε να μπλεξουν τα νομιμα αλλαγμενα Ι απο την Στρατολογια με πλαστα και "παρατυπα" αυτοι που υπηρετησαν ως Ι και αλλαξαν μια ωρα πρινα απολυθουν και αλλοι με προβληματα υγειας σωματικης και ψυχικης..Υπουργε λυσε το θεμα..ΓΕΕΘΑ ξυπνα επιτελους..!

Μιλουν για την 260 γνωμοδοτηση η οποια δεν εχει υπογραφει και δεν μιλουν για προηγουμενη υπογεγραμενη, με πορισμα του ΣΕΕΔ που την αναλυει.
 Με μια ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ που δεν παιρνει θεση και μιλουν ακριβως αυτοι που συκοφαντουν για να μας παρουν τις θεσεις. 
Εχουν στησει φαμπρικα και μπερδευουν τα νομιμως αλλαγμενα με ΜΗ αλλαγμενα με πλαστα, και διαφορα αλλα. 

Μιλουν για υπευθυνες δηλωσεις που εχουν κατατεθει με καρφιτσωμενα επανω τα Στρατολογικα μας στοιχεια..

Μιλουν αυτοι που ειχαν την τυχη μα μην παθουν τιποτα κατα την διαρκεια της θητειας τους, αυτοι που δεν λενε οτι ειμαστε υποχρεοι στρατιωτικα εως τα 45 ετη. 
Αυτοι που αγνοουν τις αποφασεις που εχουν δικαιωσει ακομα και ΜΗ αλλαγμενα για να μας ΠΑΡΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ. ΜΙΛΟΥΝ κρυφα, αλλοτε φανερα και κυνηγουν λες και ετσι λυνονται τα εργασιακα μας. Αν ειχαν την ιδια ορεξη και για αλλους αγωνες θα ειχαμε ΟΛΟΙ μπει. 
Ζητουν και τα ονοματα μας λες και ειμαστε ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΙ για να τα κανουν φειγ βολαν τα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ μας και ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ μας ΑΠΟΡΡΗΤΑ.

Και δεν λυνετε αυτο παρα συνεχιζεται για 5 χρονια..Προπαγανδα και λασπη.
Μιλουν αυτοι που τους χρησιμοποιουν για να κανουν τον διαγωνισμο μας κουρελοχαρτο. Μιλουν.
Εκαναν και δικαστηρια, βγηκαν και στα καναλια και το θεμα αυτο σερνεται συνεχως.

ΑΚΟΥΣΤΕ λοιπον τι λενε στους βουλευτες και τους παραπλανουν αποκρυπτοντας τους διαφορες πληροφοριες..ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΧΘΕΣ 11/07:


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: 
Όπως γνωρίζετε, η ιστορία του ελέγχου των πλαστών πτυχίων ξεκίνησε όταν το 2011 στον διαγωνισμό με αριθμό 3938 του Πυροσβεστικού Σώματος εντοπίστηκαν πάρα πολλά πλαστά δικαιολογητικά, πλαστά πτυχία ακόμα και διπλώματα «μαϊμού». Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν υπεύθυνες δηλώσεις πάρα πολλών συμμετεχόντων οι οποίοι έγιναν επιτυχόντες αυτού του διαγωνισμού που έλεγαν ότι είχαν τελειώσει τη στρατιωτική τους θητεία με την ικανότητα του Ι1 ενώ είχαν τελειώσει με Ι2, Ι3, Ι4, Ι5.
Όταν πάρα πολλοί απ’ αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό προσέφυγαν στα γραφεία του ΑΣΕΠ ρωτώντας για ποιο λόγο έχουν γίνει όλα αυτά, δεν πήραν κάποια απάντηση και βρέθηκαν να είναι μπλεγμένοι σε μια ιστορία, η οποία δυστυχώς κρατάει μέχρι και σήμερα.
θα ήθελα να σας αναφέρω ότι την παρατυπία αυτή την επεσήμανε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που έχει βγάλει μια σχετική γνωμοδότηση με αριθμό 206/2012. Το 2014 ο νυν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, όταν ήταν Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με έναν νόμο, τον ν.4305/2014 είχε ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχου όλων των πτυχίων των δημοσίων υπαλλήλων.

Αυτό το οποίο υπάρχει ως πληροφορία είναι ότι στους τέσσερις χιλιάδες πυροσβέστες, που γι’ αυτούς συζητάμε, ο αριθμός αυτών οι οποίοι έχουν εισαχθεί με πλαστά πτυχία, παράτυπα δικαιολογητικά ή πλαστά δικαιολογητικά ανέρχεται κοντά στα εξακόσια άτομα. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι επιτυχόντες, αυτοί οι οποίοι απορρίφθηκαν από τον διαγωνισμό έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.
Ξέρετε, λοιπόν, ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν τιμά το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν τιμά το ελληνικό κράτος, δεν τιμά το Υπουργείο, όταν άνθρωποι οι οποίοι παρανόμως κατέχουν μια θέση να μην απομακρύνονται απ’ αυτήν κι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά την αξίζουν και τη δικαιολογούν τα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν να κάνουν έναν αγώνα τόσων πολλών ετών για να μπορέσουν να δικαιωθούν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: 
Μετά, στον διαγωνισμό που είχε γίνει, έγιναν εσκεμμένα παρατυπίες. Κατά την ψήφιση του νόμου στη Βουλή, το όριο ηλικίας από τα σαράντα έξι έτη που ήταν, ανέβηκε στα πενήντα τέσσερα, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός άτομα μικρότερης ηλικίας, αφού έτσι ανέβηκαν τα μόρια.
Δέχθηκαν διπλώματα οδήγησης της τελευταίας στιγμής, ακόμα και βεβαιώσεις, ενώ σε προηγούμενους διαγωνισμούς τα διπλώματα έπρεπε να έχουν εκδοθεί προ εξαμήνου.
Επίσης, όπως ακούστηκε πριν, όσον αφορά τα απολυτήρια Ι1, Ι2 και Ι3, πώς κάποιοι τα άλλαξαν; Τι μέσον υπήρχε και μπήκαν από Ι2, Ι3 και Ι4 –και σας μιλώ, κύριε Υπουργέ, πήγα στην Βόρειο Εύβοια σε ένα χωριό και μου είπαν και για Ι4 και Ι5 απολυτήρια- και τα οποία άλλαξαν στην πορεία;
Αυτά δεν πρέπει να τα κοιτάξετε; Αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν καθαρά με πολιτικό μέσο. Δεν μπήκαν γιατί το άξιζαν. Κι όμως υπάρχει και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η υπ’ αριθμόν 260/2012, η οποία δεν αναγνωρίζει τη μεταγενέστερη μεταβολή της ικανότητας. Αυτό πρέπει να το κοιτάξετε. Γιατί, σας το ξαναλέω, μπήκαν καθαρά με πολιτικά κριτήρια.
Και οι προηγούμενες αποφάσεις έχουν πάρει τέσσερις αναβολές. Το είχε πει και ο κ. Μητσοτάκης στην εκπομπή «Ενικός» του κ. Χατζηνικολάου, όταν ήταν Υπουργός. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης): 
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κατσαφάδο, ακριβώς
εκεί νομίζω ότι έγκειται η ουσία του θέματος, στο ότι κάποιοι βιάζονται να
διώξουν κάποιους άλλους για να μπουν αυτοί και να πάρουν τη θέση τους.
Τα ακους ΓΕΕΘΑ ; Τα ακους Υπουργε; Τα ακους Στρατολογια; ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΟΣΟΙ ΕΒΓΑΛΑΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΝΑ "ΨΗΘΟΥΝ" , ΠΑΡΑΝΟΜΑ Κ ΑΥΤΑ. ΟΣΟΙ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑΜΠΟΥΝ ΤΑ "ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ"...
Ποιοι το συνεχιζουν ; Με τι ηθικο θα πανε αυτοι αυριο να σβησουν φωτιες ; ποιοι ειναι οι ηθικοι αυτουργοι της καταστασης αυτης και τι ευθυνες εχουν ;

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Σαν σημερα...Εποχικός Πυροσβέστης Μαρκάκης Στυλιανός
Γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1970 και ήταν άγαμος. Υπηρετούσε στο πεζοπόρο της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης. Έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή Δοξαρό του Δήμου Κουκουλώνα, του Νομού Ρεθύμνης, στις 11 Ιουλίου 2007, μαζί με τους συναδέλφους του εποχικούς πυρ/στες, Κορομηλά Νικήτα και Τζανάκη Ηρακλή.

Εποχικός ΠυροσβέστηςΤζανάκης Ηρακλής
Γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 1967 και ήταν άγαμος. Υπηρετούσε στο πεζοπόρο της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης. Έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή Δοξαρό του Δήμου Κουκουλώνα, του Νομού Ρεθύμνης, στις 11 Ιουλίου 2007, μαζί με τους συναδέλφους του εποχικούς πυρ/στες, Κορομηλά Νικήτα και Μαρκάκη Στυλιανό.
Εποχικός Πυροσβέστης Κορομηλάς Νικήτας

Γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1973, ήταν έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού. Υπηρετούσε στο πεζοπόρο της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης. Έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή Δοξαρό του Δήμου Κουκουλώνα, του Νομού Ρεθύμνης, στις 11 Ιουλίου 2007, μαζί με τους συναδέλφους του εποχικούς πυρ/στες,Μαρκάκη Στυλιανό και Τζανάκη Ηρακλή.

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Υ.Α. για την Ανασυγκρότηση Επιτροπής για την πρόσληψη επιλαχόντων Π.Π.Υ. στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Συνάδελφοι σας γνωστοποιούμε την Απόφαση του Αναπληρ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για θέματα ΠΡΟ.ΠΟ. κου Τόσκα,
με την οποία ανασυγκροτείται η Επιτροπή για την  πρόσληψη επιλαχόντων ΠΠΥ στο ΠΣ .
 Σάρωση 20160705 44


Σάρωση 20160705 45