Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΠΑΝΕΛ.ΣΩΜ.ΠΕΝΤ.ΥΠΟΧΡ.&ΣΥΜΒ. ΠΥΡ. (ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π.)

ΘΕΜΑ : «Πόλη συμφερόντων Π.Π.Υ »


ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 148                                             ΜΕΓΑΡΑ: 20/05/2016

ΠΡΟΣ:
Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ.
κ. Ιωάννη Καρατζιά

Κοιν.:
1) Αξιότιμο Αν. Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ.
κ. Νικόλαο Τόσκα
2) Αξιότιμο Γ.Γ. Πολ. Προστασίας
κ. Ιωάννη Καπάκη

ΘΕΜΑ : «Πόλη συμφερόντων Π.Π.Υ »

ΣΧΕΤ.: Ν. 3938/2011 άρθρο 15 παρ. 10
Ν. 4249/2014 άρθρο 98 παρ.2
Π.Δ. 170/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Με το άρθρο 15 του Ν.3938/2011 συστάθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα 4.000 θέσεις Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Οι Π.Π.Υ που προήλθαν από την παρ. 3 του άρθρ. 15 του Ν.3938/2011 τοποθετήθηκαν στα Π.Κ. και Π.Υ. του νομού που υπηρετούσαν, σαν εποχικοί, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του ως άνω νόμου.
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 98 του Ν.4249/2014 ρυθμίζονται θέματα μεταθέσεων – αποσπάσεων αυτής της κατηγορίας προσωπικού που διέπονται από το Π.Δ 170/96 «Κανονισμός μεταθέσεων Πυροσβεστικού Σώματος»
Στο άρθ. 10Α του ΠΔ 170/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι : “… Την ίδια υποχρέωση για δήλωση πόλης συμφέροντος έχουν άπαξ και όσοι κατατάσσονται εφεξής στο Πυροσβεστικό Σώμα. Η δήλωση υποβάλλεται τον τελευταίο μήνα πριν την αποφοίτηση από την οικεία Σχολή. Όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρείται η πόλη που υπηρετούν, ως πόλη συμφερόντων τους”.
Στο Π.Δ. 93/ 2014 άρθρο 2 παρ. 3, αναφέρεται : Στη παράγραφο 1 του άρθρου 22 του π.δ. 170/1996 όπως ισχύει, η φράση «στην πόλη που επιθυμούν» αντικαθίσταται με τη φράση «στην πόλη συμφερόντων τους»
Ως εκ τούτου προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:
1) Οι Π.Π.Υ που προήλθαν από την παρ. 3 του άρθ. 15 του Ν.3938/2011 και δεν δήλωσαν πόλη συμφερόντων, είναι πόλη συμφερόντων τους η πόλη που υπηρετούν όπως ορίζει η διάταξη στο άρθρο 10Α του 170/96 ;
2) Μπορεί ένας Π.Π.Υ. να αλλάξει πόλη συμφερόντων όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 10Α του Π.Δ 170/96 ;
3) Εξαιρούνται οι Π.Π.Υ. των μεταθέσεων-αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη συμφερόντων τους όπως ισχύει για τους Πυροσβέστες, όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθ. 22 του ΠΔ 170/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ;
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου
-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπαντώνης Κωνσταντίνος Καρπούζης Φραγκίσκος
Τηλ.: 6977.522747

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Βγήκε η εισήγηση του ΣτΕ για 2ετη ανανέωση της εργασίας των Συμβασιούχων Πυροσβεστών και προκήρυξη το 2018

Σήμερα ενημερωθήκαμε για την εισήγηση του ΣτΕ όσων αφορά την ανανέωση  του Π.Δ. για την παράταση εργασίας των Συμβασιούχων Πυροσβεστών .

Η εισήγηση αναφέρει ότι παρατείνεται για 2 έτη (2016 και 2017) η ανανέωση εργασίας των Συμβασιούχων Πυροσβεστών και όχι για 3 έτη (1+2) όπως αρχικά ήταν στο σχέδιο του Π.Δ.

Αν πάρουμε τη σειρά της διαδικασίας των εγκρίσεων θα δούμε : 

Την ημέρα της πορείας στις 20 Απριλίου 2016 είχαμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την  υπογραφή  από τα Υπουργεία Οικονομικών  και Εσωτερικών  & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την έγκριση των πιστώσεων για το έτος 2016 και την  την πρόσληψη 1500 Συμβασιούχων Πυροσβεστών για 5 μήνες , η ΠΥΣ   επίσης  απεστάλη  την ίδια ημέρα στο Αρχηγείο .
Και στις 4 Μαίου 2016 έχουμε την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την επαναπρόσληψη 1500 Συμβασιούχων Πυροσβεστών για 5 μήνες κατ έτος  2017 - 2018 από το  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.


Μετά την εισήγηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντί ανανέωσης  1+2 έτη που ανέφερε αρχικά το Σχέδιο Π.Δ. και βάση της σειράς της διαδικασίας που ακολουθήθηκε ... 
Τελικά έχουμε 2ετη παράταση - ανανέωση (2016 και 2017) και το 2018 νέα προκήρυξη.
  
Στο τέλος της εισήγησης του ΣτΕ υπάρχει αυστηρή παρατήρηση ότι δεν μπορούν να συνεχισθούν οι αλλεπάλληλες ανανεώσεις από το 2003 της εργασίας των ίδιων Συμβασιούχων Πυροσβεστών και τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας . 

Δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο προκήρυξης μέσα στη φετινή αντιπυρική  2016 για την κάλυψη των κενών θέσεων των Συμβασιούχων Πυροσβεστών που ήδη υπάρχουν, περίπου (150 έως 180).
Μετά την πρόσληψη των ήδη υπηρετούντων (όσων έχει λυθεί η σύμβαση τους το 2015)  ανάλογα με τα κενά που θα προκύψουν .
 
ΣΧΟΛΙΟ: H Ομοσπονδία μας θα μας ενημερωσει για τις εξελίξεις; ή θα ασχολείτε με κόντρες με Σωματεία μέλη της. 
2 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟ
ΑΓΩΝΕΣ ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΠΥΣΥΠ


Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις Π.Π.Υ. – Διάθεση Π.Π.Υ.».


ΠΑΝΕΛ.ΣΩΜ.ΠΕΝΤ.ΥΠΟΧΡ.&ΣΥΜΒ. ΠΥΡ. (ΠΑ.ΣΩ.Π.Υ.ΣΥ.Π.)
www.pyrosvestes.gr mail: pyrosvestes.gr@gmail.com facebook: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 147 ΜΕΓΑΡΑ: 19/05/2016

ΠΡΟΣ:
Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ.
κ. Ιωάννη Καρατζιά

Κοιν.:
1) Αξιότιμο Αν. Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ.
κ. Νικόλαο Τόσκα
2) Αξιότιμο Γ.Γ. Πολ. Προστασίας
κ. Ιωάννη Καπάκη

ΘΕΜΑ: «Μετακινήσεις Π.Π.Υ. – Διάθεση Π.Π.Υ.».

Αξιότιμε κ. Αν. Υπουργέ, κ. Γ.Γ., κ. Αρχηγέ,
Όπως γνωρίζετε πριν το θεσμό των Π.Π.Υ. υπήρχαν και υπάρχουν συμβασιούχοι πυροσβέστες που στο σύνολό τους εργάζονται από το 1998 στο Π.Σ.
Με τον Ν.3938/11 οι Π.Π.Υ. παραμένουν στις Υπηρεσίες που εργαζόντουσαν ως συμβασιούχοι.
Αν θεωρήσουμε ότι κατά μέσω όρο το 1998 κάποιος συμβασιούχος ήταν 25 ετών, αυτή την στιγμή είναι 43 ετών.
Οι συνάδελφοι αυτοί πενταετείς πλέον τώρα έχουν δημιουργήσει οικογένειες, άλλοι έχουν χωρίσει, άλλοι έχουν ξαναπαντρευτεί, άλλοι έχουν μετακινηθεί λόγω στενότητας οικονομικής στις πατρικές τους κατοικίες κ.λ.π.
Αυτό έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της πυροσβεστικής οικογένειας.
Με πρωτεύων τις υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας αλλά και σκεπτόμενοι και την ζωή και τις οικογένειες αυτών των συναδέλφων, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα.
1) Προτίθεται η Υπηρεσία, κατά κύριο λόγο στα πεζοπόρα τμήματα, να τα επανδρώσει με νεώτερους Π.Π.Υ. (π.χ. αυτοί που τελειώνουν, 150 Π.Π.Υ., τη σχολή εξ ιδιωτών πρόσφατα) ώστε να μετακινηθεί αυτός ο κόσμος που έχει τα παραπάνω προβλήματα στις Π.Υ. που υπηρετούσαν το χειμώνα; Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν Π.Π.Υ. που μετακινούνται και στα πεζοπόρα τμήματα για ανάληψη υπηρεσίας 200-300 χιλιόμετρα ημερησίως όπως και σε κανονικές υπηρεσίες. Οι μισθοί είναι πενιχροί και τα καύσιμα αρκετά ακριβά.
2) Θεωρούμε ότι ο κανονισμός μεταθέσεων μέσα από τις διατάξεις που περιλαμβάνει και ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, δεν προβλέπει περιπτώσεις άμεσης ανάγκης που πρέπει να εξυπηρετηθούν ο Π.Π.Υ. πχ ατύχημα προσώπου άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος και επιπλέον μετάθεση του Π.Π.Υ., οικογενειακοί, προσωπικοί λόγοι κ.λ.π. που δεν καλύπτονται πίσω από την γραφειοκρατική διαδικασία του νόμου.
Παρακαλούμε να εξετάσετε με τη δέουσα επιμέλεια και βαρύτητα τα παραπάνω ώστε να βρεθούν λύσεις για τα θέματα που αφορούν Π.Π.Υ.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.
Με τιμή
για το Δ.Σ. του Σωματείου
-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπαντώνης Κωνσταντίνος Καρπούζης Φραγκίσκος
Τηλ.: 6977.522747

Προωθήθηκε η Υπουργική, για την ανανέωση της θητείας και την μονιμοποίηση των Π.Π.Υ. στην πολιτική ηγεσία

Προωθήθηκε η Υπουργική στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας , για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, ανανέωσης της θητείας και ένταξης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης . 
Αναμένεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να πάει στον Υπουργό για υπογραφή, πιθανόν μέσα στον Ιούνιο να πάρει ΦΕΚ, για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων .

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πιθανολογείτε να αρχίσει στις 30/6/2016 και να διαρκέσει έως στις 30/7/2016.
 

Δεν θα ισχύσει το «πάγωμα» των ειδικών μισθολογίων - Η κυβέρνηση θα καταθέσει ισοδύναμα


Νομοτεχνική διόρθωση που αφορά στο άρθρο 236 του πολυνομοσχεδίου για τα ειδικά μισθολόγια κατέθεσε ο αν. υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, με την οποία δίδεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016 να καταθέσει ισοδύναμα μέτρα επί του προϋπολογισμού ώστε να μην ισχύσει το «πάγωμα» των ειδικών μισθολογίων.


   Έτσι, σύμφωνα με την βελτίωση, δεν θα ισχύσει η τροπολογία η οποία προέβλεπε το «πάγωμα» της μισθολογικής ωρίμανσης και των προαγωγών για δύο χρόνια των εργαζόμενων που αμείβονται με ειδικό μισθολόγιο.

Σ.Δ  
  • Τελικά συνάδελφοι χαμένοι είναι μόνο οι αγώνες που δεν γίνονται. 
  • Αυτό φάνηκε απο την κίνηση τις Κυβέρνησης να κάνει ν0μοθετική διόρθωση σχετικά με τα ειδικά μισθολόγια ύστερα απο τις αντιδράσεις της ομοσπονδίας των μονίμων

Σε αναμμένα κάρβουνα και αναμονή οι Ομοσπονδίες!!!

imageMετά και τις δυναμικές παρεμβάσεις των Ομοσπονδιών των Ένστολων ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τους αρμόδιους Υπουργούς να καταθέσουν μέχρι και αύριο ισοδύναμα μέτρα προκείμενου να μην τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη για πάγωμα των μισθολογικών αυξήσεων των μισθών μας για τα έτη 2017-2018.
Αναμένουμε …

Σ.Γ Κάπως έτσι αντέδρασε και η δική μας ομοσπονδία όταν μας έκοψαν το επικύνδινο και ανθηγειηνό και αργότερα το χρονοεπίδομα...................

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Η διαταγή για την Υγειονομική εξέταση των Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Σας ενημερώνουμε(επισυνάπτεται) για την Διαταγή του Αρχηγού Π.Σ σχετικά με τις Υγειονομικές εξετάσεις των Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης.
Attachments:Download this file (ΔΙΑΤΑΓΗ.pdf)ΔΙΑΤΑΓΗ.pdf[ ]279 kB
ΝΝΝΝ

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΨΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΝΑ ΒΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΥ.

Αριθ. Πρωτ : 1394                                                         Αθήνα:19.05.2016
Αρ. Σελίδων : 4
                                                                                      Προς :
                                                         1. Πανελλαδικό Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης
                                                        και Συμβασιούχων Πυροσβεστών με έδρα τα Μέγαρα.
                                                         2. Σωματεία - Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: « Ενημέρωση μελών »
     Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για το έγγραφο της από 16-05-2016 με θέμα «Συνέδριο ΠΟΠΥΣΥΠ – Απολογισμός 2013 - 2014 - 2015», που εξέδωσε το Σωματείο Μεγάρων και ο πρόεδρος του και πρώην πρόεδρος καθώς και πρώην ταμίας της Ομοσπονδίας, κύριος Παπαντώνης, με το οποίο κατηγορεί την Ομοσπονδία και το νυν ΔΣ της, το οποίο ψηφίστηκε μετά της εκλογές της 19-01-2014, για τις οικονομικές ατασθαλίες, οι οποίες τελέστηκαν επί προεδρίας του και εγκαλείται για αυτές από την Ομοσπονδία.

      Ερωτά λοιπόν η Ομοσπονδία και τα Σωματεία -μέλη της τα παρακάτω τον κύριο Παπαντώνη, πρώην πρόεδρο και πρώην ταμία της Ομοσπονδίας :
     Μας κατηγορείτε για τις αυθαιρεσίες τις δικές σας κύριε Παπαντώνη και του πρώην ταμία επί δικής προεδρίας, Μουστάκα Κίμωνα, που, όταν έχασες τις εκλογές (καλά ρε πρόεδρε πόσα ψηφοδέλτια είχαν κατέβει στις εκλογές;) στις 19/01/2014, δεν παραδώσατε το οικονομικό αρχείο της Ομοσπονδίας και που στην δική σου προεδρία, 9 και 17 Ιανουαρίου 2014, έγιναν αυτές οι αναλήψεις των 5.679 ευρώ χωρίς παραστατικά; Πως χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος, όπου επί προεδρίας του έγινε ανάληψη από τον λογαριασμό της Ομοσπονδίας ποσού 5.679 ευρώ χωρίς παραστατικά, και κατηγορεί τον επόμενο πρόεδρο για την ανάληψη αυτή, ότι τάχα έκανε κόλπο; Τα λόγια σας επί λέξει έχουν ως εξής : << 2014 έξοδα (συνημμένο 3) άνευ παραστατικών Προεδρείου Δ.Σ 5.679 € τι είναι πάλι αυτό το κόλπο ?>>
     Ή διαφορετικά η ερώτηση : Αφαιρούνται στις 9 και 17 Ιανουαρίου 2014 από τον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας 5.679 ευρώ επί προεδρίας μου πριν τις εκλογές της 19/01/2014 και το 2016 κατηγορώ τον επόμενο πρόεδρο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, που ανέλαβε καθήκοντα, μου ζητεί τις αποδείξεις για το που πήγαν αυτά τα χρήματα, ότι αυτός κάνει κόλπο. Πως ονομάζεται αυτή η συμπεριφορά; Παράλογη, σχιζοφρενική, δόλια, πώς ; Όπως και να λέγεται, επειδή η Ομοσπονδία είναι τύπος και υπογραμμός, σας παραθέτουμε αντίγραφο του λογαριασμού της ΕΤΕ, που αναφέρει το ότι τα 5.679 ευρώ αναλήφθηκαν πριν τις εκλογές της 19-01-2014 και συγκεκριμένα αναφέρεται, ότι στις 09/01/2014 έγινε ανάληψη 5.000,00 ευρώ και στις 17/01/2014 έγινε ανάληψη 5.000,73, σύνολο 10.000,73 ευρώ.
      Πείτε μας τώρα κύριε Παπαντώνη χρησιμοποιώντας τις δικές σας τις λέξεις << 2014 έξοδα (συνημμένο 3) άνευ παραστατικών Προεδρείου Δ.Σ 5.679 € τι είναι πάλι αυτό το κόλπο ?>> , τί κόλπο ήταν αυτό, να αφαιρεθούν απο τον λογαριασμό της Ομοσπονδίας επί προεδρίας σας 5.679 ευρώ χωρίς παραστατικά; Μα αυτό είναι εκείνο, που σας ρωτούμε και εμείς από την πρώτη στιγμή μετά τις εκλογές, που αναλάβαμε τα οικονομικά της Ομοσπονδίας και εσύ ως ταμίας, δηλαδή να μας φέρετε τα παραστατικά δικαιολογώντας το που πήγαν αυτά τα 5.679 ευρώ.
      Πείτε μας κύριε Παπαντώνη το 2012, κάνατε συνέδριο να φέρετε απολογισμό ;
     Πείτε μας κύριε Παπαντώνη, γιατί στο ταμείο της Ομοσπονδίας στις 19/01/2014 βρισκόταν 4.410 ευρώ ενώ θα έπρεπε να είναι 13.450,27 ευρώ; Που βρίσκονται αυτά τα υπολειπόμενα 9.019,59 ευρώ ;
     Πείτε μας κύριε Παπαντώνη από το 2004 έως και το 2013 μας έχετε παραδώσει έσοδα στους απολογισμούς σύνολο 757.644,80 ευρώ και στον λογαριασμό της Ομοσπονδιας στην Εθνική Τράπεζα ευρίσκονταν καταχωρημένα 793.207,66 ευρώ. Γιατί αποκρύφτηκε το ποσόν της τάξης των 35.562,86 ευρώ; Γιατί δεν υπάρχουν και δεν έχουν παραδοθεί 19/01/2014 στην Ομοσπονδία αυτά τα 35.562,86 ευρώ; Ενώπιον του ΔΣ της Ομοσπονδίας σας ρώτησε ο συνάδελφος Καραδημητρίου Αντώνης, αναπληρωτής ταμίας, πώς γίνεται τα έσοδα της Ομοσπονδίας στην ΕΤΕ να είναι 793.207,66 και εσείς να παρουσιάζετε στους απολογισμούς έσοδα 757.644,80. Ούτε σε αυτόν απαντήσατε. (Και δεν περιμένουμε και απάντηση)
     Πείτε μας κύριε Παπαντώνη ευρισκόσασταν ναι ή όχι στο Συνέδριο της ΠΟΠΥΣΥΠ το 2014, όπου αποφασίστηκε, να ερευνηθεί το που δοθήκαν αυτά τα 5.679 ευρώ, τα οποία αναλήφθηκαν από τον λογαριασμό της Ομοσπονδίας πριν τις 19/01/2014, επί δική σας προεδρίας, άνευ παραστατικών; Γιατί παίζετε με την νοημοσύνη των συναδέλφων; Όλοι οι αντιπρόσωποι των Σωματείων δεν ήταν εκεί;
     Πείτε μας κύριε Παπαντώνη στο δικαστήριο, που έκανε η Ομοσπονδία κατά του ταμία επί της δική σας προεδρίας δηλαδή κατά του Κίμωνα Μουστάκα, διότι δεν παρέδωσε το οικονομικό αρχείο της Ομοσπονδίας, ήλθατε στο δικαστήριο;;;; Στηρίξατε την Ομοσπονδία;;;;;
    Δεν θα σχολιάσουμε ανακριβείς γελοιότητες διότι υπάρχουν τα τιμολόγια επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, που ως γνωστόν ο ΟΑΕΔ δεν πληρώνει χωρίς αυτά, βάσει των οποίων αναφέρεται στον απολογισμό του 2015, ότι τα έσοδα του ΟΑΕΔ ,τα οποία καταβλήθηκαν στην Ομοσπονδία εντός του έτους 2015 είναι τα εξής : το ποσόν των 2.136,34 το οποίο αφορούσε επιχορηγήσεις του 2014 και το ποσόν των 16.629,49 επιχορηγήσεις του έτους 2015, σύνολο επιχορηγήσεων του ΟΑΕΔ εντός του έτους 2015 : 18.765,83 ευρώ και φυσικά κατατέθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στον ΟΑΕΔ . Επίσης τα έσοδα του ΟΑΕΔ ,τα οποία καταβλήθηκαν στην Ομοσπονδία εντός του έτους 2014 είναι τα εξής: το ποσόν των 10.972,92 ευρώ, το οποίο αφορούσε επιχορηγήσεις του 2013 και το ποσόν του 13.797,89 ευρώ επιχορηγήσεις του έτους 2014, σύνολο επιχορηγήσεων του ΟΑΕΔ εντός του έτους 2014 : 24.770,43 ευρώ και φυσικά και αυτά κατατέθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στον ΟΑΕΔ. Εμείς είμαστε τόσο έξυπνοι και παραπλανήσαμε ΟΑΕΔ και Ελεγκτικό Συνέδριο κύριε Παπαντώνη;
Αν νομίζετε κύριε Παπαντώνη, ότι θα καταφέρετε, να σπείρετε απογοήτευση και δυσαρέσκεια στους συναδέλφους εναντίον της Ομοσπονδίας, για να εξυπηρετήσετε τα συμφέροντα σας, καταλογίζοντας της μάλιστα αδιάντροπα τις δικές σας ενέργειες και ελλείμματα έως τις 19/01/2014, είστε πολύ γελασμένος. Εμείς για τα δίκαια της Ομοσπονδίας αποταθήκαμε στην δικαιοσύνη. Εφόσον βρίσκετε παρατυπίες, όπως λέτε, θα έπρεπε να είχατε προσφύγει στην Δικαιοσύνη, αλλά δεν το κάνετε αυτό, διότι ο σκοπό σας είναι μονάχα να συκοφαντήσετε την Ομοσπονδία και παραπλανήσετε τον κόσμο. Εμείς όμως είμαστε καθαρός ουρανός και δεν φοβόμαστε τίποτα.
     Η προσπάθεια σας θα πέσει στο κενό για άλλη μια φορά, όπως και οι προηγούμενες , και όλο αυτό αποδεικνύεται και από το Συνέδριο της Ομοσπονδίας, από το οποίο αποχωρήσατε πριν καν ολοκληρωθεί. Η Ομοσπονδία μιλεί την γλώσσα της αλήθειας και της εντιμότητας, άγνωστα πράγματα σε εσάς….
                                Με εκτίμηση,
 Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Ο Πρόεδρος                                          Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος                    Βλαχογεώργος Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262                                 Τηλ: 6972 624450


"ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ" - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ- ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ- ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ -ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ;   Κύριοι του Προεδρείου της ΠΟΠΥΣΥΠ, και απευθύνομαι σε σας γιατί εσείς  είστε οι κύριοι εκπρόσωποι 5ετων και Συμβασιούχων, ο κλάδος μας έχει προβλήματα που έχουν διογκωθεί επικίνδυνα:
        I.            Οι συμβασιούχοι περίμεναν το 6 μήνες Π.Σ και 6 μήνες πολιτική προστασία που ανακοινώσε ο Σύριζα, και εσείς πανηγυρίζετε που θα πάρουν 3χρονη ανανέωση έως 5 μήνες.
      II.            ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ: Συνεχώς γίνεται αλλά δεν την βλέπουμε, παραλίγο να συζητιόταν προχθές στη Βουλή αλλά δεν συζητήθηκε τελικά.
    III.            Οι επιλαχόντες βλέπουν να μπαίνουν καμιά 80αρια κάθε 2μιση χρόνια και αν.
    IV.            Οι μόνοι πλέον αδικημένοι συνάδελφοι του 2009 στο περιθώριο,  να μην ασχολείται κανείς μαζί τους .
      V.            Το περιβόητο επικίνδυνο και ανθυγιεινό είναι στα λόγια και στα χαρτιά προτάσεων 3 χρόνια τώρα.
    VI.            Φόρμες εργασίας (ΜΑΠ) : Οι περισσότεροι είναι έτοιμοι να πάνε με τα «σώβρακα» στις υπηρεσίες τους καθώς η μία φόρμα που τους χορηγήθηκε πριν 4 χρόνια έλιωσε.
  VII.            Άδειες –Καθηκοντολόγιο-ωράρια έχουν γίνει σαν το γεφύρι της Άρτας.
VIII.            Πορείες –ενημερώσεις κατά τόπους –συναντήσεις Προέδρων έχουν χαρακτηριστεί από το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας περιττά. Όπως περιττό είναι,  να έχουμε και έναν Νομικό σύμβουλο για εργασιακά θέματα.
    IX.            Ενημέρωση για τις δικαστικές διεκδικήσεις 175 ευρώ, εξομοίωση μισθών κτλ ΜΗΔΕΝ.
      X.            Kκαινούργια σωματεία φτιάχνετε την στιγμή που δεν έχετε επαφή με τα περισσότερα από τα παλιά.
Όλα αυτά δείχνουν ότι είστε σε άλλον πλανήτη :
1.       Και εσείς προσπαθείτε να βρείτε τα οικονομικά ευτράπελα του προηγούμενου Δ.Σ της      ΠΟΠΥΣΥΠ  που ήσασταν πάλι εσείς οι ίδιοι μέσα .               
2.       Έχετε καταφέρει τα μισά και πλέον Σωματεία να είναι άλλα πολύ, και άλλα λίγο εναντίων σας.
3.       Παίρνουν αποφάσεις για της ενέργειες τις ΠΟΠΥΣΥΠ  3-4 μέλη του Δ.Σ,  αντί για 13.
4.       Διατηρείται γραφεία της ΠΟΠΥΣΥΠ  στην Αθήνα με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση χωρίς λόγο αφού η γραμματέας έφυγε.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ 11 ΜΗΝΕΣ ΤΟ 2015 ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ;
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ. ΓΙΥΤΟ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ; ΣΤΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΠΟΤΕ;
     ΦΤΙΑΞΑΤΕ E-MEIL ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ
        ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΗ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ;
ΚΑΙ   Ε Π Ι Π Λ Ε Ο Ν: 
Πήγατε στην Γ.Σ στην Κοζάνη εκεί είχατε χρήματα; Στην ΓΣ στα Ιωάννινα δεν πήγατε γιατί δεν είχατε χρήματα; ή το Σωματείο Ιωαννίνων είναι με τους άλλους;
Έχει η δεν έχει Γ.Γ η Ομοσπονδία τι παίχνιδάκια είναι αυτά να υπογράφει τις ανακοινώσεις ο αναπληρωτής 

 

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

ΜΑΘΕ ΝΑ ΒΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΥ AN ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ


Όταν κάποιος σε κατηγορεί Πρόεδρε από το μεγάλο νησί επίσημα με έγγραφο του Σωματείου Μεγάρων και σου επισυνάπτει χίλια μύρια για την διαχείριση των οικονομικών τις τωρινής Ομοσπονδίας και από κάτω βάζει την υπογραφή του,
ΕΣΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΑΣ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΑΣ .
Μάθε  ότι ο τρόπος απάντησης μέσω του σχολιαστή  είναι μούφα και κατινίστικος
Μάθε οτι το να τηλεφωνείς σε συναδέλφους ανα την Έλλάδα και να τους λες διάφορα και αυτό είναι μούφα


Και για πάμε να δούμε τι είχα γράψει   στις 20-11-2015 (μισό χρόνο πριν)  σχόλια δικά μου τότε που εμπλέκετε σχολιαστής – οικονομικά – και εργασιακά .  

  

"ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ" ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ;   Κύριοι του Προεδρείου της ΠΟΠΥΣΥΠ, και απευθύνομαι σε σας γιατί εσείς  είστε οι κύριοι εκπρόσωποι 5ετων και Συμβασιούχων, ο κλάδος μας έχει προβλήματα που έχουν διογκωθεί επικίνδυνα:
        I.            Οι συμβασιούχοι περίμεναν το 6 μήνες Π.Σ και 6 μήνες πολιτική προστασία που ανακοινώσε ο Σύριζα, και εσείς πανηγυρίζετε που θα πάρουν 3χρονη ανανέωση έως 5 μήνες.
      II.            ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ: Συνεχώς γίνεται αλλά δεν την βλέπουμε, παραλίγο να συζητιόταν προχθές στη Βουλή αλλά δεν συζητήθηκε τελικά.
    III.            Οι επιλαχόντες βλέπουν να μπαίνουν καμιά 80αρια κάθε 2μιση χρόνια και αν.
    IV.            Οι μόνοι πλέον αδικημένοι συνάδελφοι του 2009 στο περιθώριο,  να μην ασχολείται κανείς μαζί τους .
      V.            Το περιβόητο επικίνδυνο και ανθυγιεινό είναι στα λόγια και στα χαρτιά προτάσεων 3 χρόνια τώρα.
    VI.            Φόρμες εργασίας (ΜΑΠ) : Οι περισσότεροι είναι έτοιμοι να πάνε με τα «σώβρακα» στις υπηρεσίες τους καθώς η μία φόρμα που τους χορηγήθηκε πριν 4 χρόνια έλιωσε.
  VII.            Άδειες –Καθηκοντολόγιο-ωράρια έχουν γίνει σαν το γεφύρι της Άρτας.
VIII.            Πορείες –ενημερώσεις κατά τόπους –συναντήσεις Προέδρων έχουν χαρακτηριστεί από το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας περιττά. Όπως περιττό είναι,  να έχουμε και έναν Νομικό σύμβουλο για εργασιακά θέματα.
    IX.            Ενημέρωση για τις δικαστικές διεκδικήσεις 175 ευρώ, εξομοίωση μισθών κτλ ΜΗΔΕΝ.
      X.            Kκαινούργια σωματεία φτιάχνετε την στιγμή που δεν έχετε επαφή με τα περισσότερα από τα παλιά.
Όλα αυτά δείχνουν ότι είστε σε άλλον πλανήτη :
1.       Και εσείς προσπαθείτε να βρείτε τα οικονομικά ευτράπελα του προηγούμενου Δ.Σ της      ΠΟΠΥΣΥΠ  που ήσασταν πάλι εσείς οι ίδιοι μέσα .               
2.       Έχετε καταφέρει τα μισά και πλέον Σωματεία να είναι άλλα πολύ, και άλλα λίγο εναντίων σας.
3.       Παίρνουν αποφάσεις για της ενέργειες τις ΠΟΠΥΣΥΠ  3-4 μέλη του Δ.Σ,  αντί για 13.
4.       Διατηρείται γραφεία της ΠΟΠΥΣΥΠ  στην Αθήνα με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση χωρίς λόγο αφού η γραμματέας έφυγε.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ 11 ΜΗΝΕΣ ΤΟ 2015 ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ;
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ. ΓΙΥΤΟ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ; ΣΤΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΠΟΤΕ;
     ΦΤΙΑΞΑΤΕ E-MEIL ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ
        ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΗ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ;